EGIN BEHAR DUGUNA PENTSATZEN DUGU

EGIN BEHAR DUGUNA PENTSATZEN DUGU

Jardun aurretik, egin behar duguna eta horren ondorioak pentsatu behar ditugu.
Jardun aurretik pentsatzen dugu, egin behar dugunaz ohartzeko.